Български езикEnglish
 
 

FennelЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ РЕЗЕНЕ СЕМЕ

Получава се при парна дестилация на семена от растението резене (Foeniculum officinalis var. dulce, Mill Thell, сем. сенникоцветни Apiaceae). Маслото представлява бледожълта до жълтокафява лесноподвижна течност с характерен мирис и сладникав (сладко резене) или горчив (горчиво резене) привкус. Основна съставка в маслотоFennel е анетола, следван от метил-хавикола и фенхона, който придава горчивият привкус на маслото от многогодишното резене. Въглеводородите в маслото са 18 броя, като по-главните от тях са α-пинен, лимонен, γ-терпинен, цис-оцимен, мирцен, p-цимол и др.

Приложение: Маслото от резене намира широко приложение в хранително-вкусовата промишленост, при производството на алкохолни напитки, както и за изолиране на анетол.

 

<< обратно

 
   
Copyright © 2008 Vigalex Ltd. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com.
Vigalex Ltd.