Розов конкрет

Получава се чрез екстракция с неполярен разтворител на свеж, незапарен и без външна влага розов цвят.

Представлява оранжево червена восъкоподобна маса с характерен за розовия цвят мирис и съдържание на абсолю не по-малко от 60%.

Розовият конкрет има много разнообразен и богат състав – над 166 компонента, от които 30 въглеводорода. Съдържа всички компоненти на розовото масло, като преобладващ е фенилетиловият алкохол – около 70%.

Използва се предимно за получаване на абсолю и в малки количества в козметични и парфюмерийни изделия.