Сертификация

Нашите сертификати

Сертификати

През 2000 г. „Вигалекс“ ООД бе приета за член на IFEAT (Международната федерация на търговците на етерични масла и ароматични продукти). Това членство стана важен фактор за налагането на фирмата като надежден доставчик на качествени етерични масла по цял свят.

През 2004 г., за да защити интересите на своите настоящи и бъдещи клиенти и за да гарантира традиционно високото качество на своите продукти, „Вигалекс“ ООД въведе система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2000.