Вигалекс – лидер на международния пазар на етерични масла

“Вигалекс” ООД е регистрирано през 1989 г. в гр. София. Първоначално дейността е търговска с две основни направления – износ на лекарствени продукти за Русия и на етерични масла за Западна Европа и Северна Америка. От 1995 г. производството и търговията с...