Етерично масло от копър семе

Получава се чрез парна дестилация на семена от копър.

Маслото от копър семе е лесноподвижна тъмножълта до жълтокафява течност с характерен карвонов подправъчен и свеж мирис и мек вкус в началото, който после преминава в остър и лют.

В състава на маслото влизат карвон, d-лимонен, α-филандрен, дихирдокарвон, α-терпинен, карвеол и дихидрокарвеол, дипалиол, изоевгенол, α-пинен, дипентен и др.

Приложение: Маслото от семена намира приложение в хлебната, ликьорената, месната и рибна промишленост, в медицината, в парфюмериата и козметиката.

Маслото от копър семе се използва и за изолиране на ароматичните съставки карвон и лимонен.