Етерично масло от резене семе

Получава се при парна дестилация на семена от растението резене (Foeniculum officinalis var. dulce, Mill Thell, сем. сенникоцветни Apiaceae).

Маслото представлява бледожълта до жълтокафява лесноподвижна течност с характерен мирис и сладникав (сладко резене) или горчив (горчиво резене) привкус.

Основна съставка в маслото е анетола, следван от метил-хавикола и фенхона, който придава горчивият привкус на маслото от многогодишното резене.

Въглеводородите в маслото са 18 броя, като по-главните от тях са α-пинен, лимонен, γ-терпинен, цис-оцимен, мирцен, p-цимол и др.

Приложение: Маслото от резене намира широко приложение в хранително-вкусовата промишленост, при производството на алкохолни напитки, както и за изолиране на анетол.