Розово масло

Получава се от свежи цветове на маслодайната роза (Rose damascena – Miller) чрез водна дестилация.

Представлява масловидна прозрачна течност или хетерогенна (heterogeneous) маса при температура под 23 градуса по Целзий, с жълт до жълтозелен цвят и фин, топъл, плътен цветочен мирис и със слаби парливи медни ноти.

Основни съставки на розовото масло са цитронелол, гераниол, нерол, линалол, мастни наситени алкохоли, β-фенилетилов алкохол, фарнезол, терпинен 1-ол-4, както и ацетати на посочените алкохоли като: геранилацетат, цитронелилацетат, нерилацетат, линалилацетат и др., свободни киселини, алдехиди – мастни и ароматни, гераниал, нерал, кетони, феноли и фенолови етери, нормални парафинови въглеводороди, розов окис.

Приложение: Българското розово масло е с най-широко приложение във фината парфюмерия, в козметиката и медицината.