Розова вода

Розова вода

Произвежда се в края на розоваренето, при дестилацията на свеж розов цвят и последваща кохобация на дестилационните води. Представлява лесноподвижна, безцветна, прозрачна течност с розов мирис. Съдържа до 0,05% етерично масло, с неговите характерни съставки с...